top of page
Skärmavbild 2023-05-17 kl. 17.48.01.png
Jenny Forsgren
Audiovisuell konstnär
Deltagare STAIR våren 2023
  • Instagram

I Stadsgårdsterminalens historia som en plats för resande fann Jenny Forsgren inspiration till namnet och konceptet för hennes audiovisuella installation Transit. Jenny, som började med måleri och skulptur som barn, har tidigare bland annat studerat konst vid KV-konstskola och på institutionen för teknik och estetik vid Blekinge Tekniska Högskola. Så småningom kom hon att bli mer och mer intresserad av de digitala verktyg som idag ofta används för att skapa visuella element.

Inspirationen hämtas ofta från olika intryck som Jenny stöter på. I sin roll som VJ, video jockey, får hon ofta inspiration från ljud och dans. Kombinationen av dessa med live-aspekterna som konserter bidrar med utgör för Jenny en särskilt spännande dynamik i den audiovisuella konsten och som VJ:

 ”Jag blir väldigt inspirerad av ljud. Ibland kan det räcka med ett ljud för att jag ska börja se bilder eller rörelser. Det har också blivit en nisch att jag jobbar väldigt mycket med dans i mitt visuella skapande. Som VJ, vilket är en stor del av det jag gör nu, blir jag placerad mitt i den plats med störst möjlighet till audiovisuella fenomen. Exempelvis på dansgolvet på klubben, där jag ser alla dessa praktiker verka. Det är något  intressant för mig med kommunikationen mellan DJ, VJ, och dansare.”

Jenny har utvecklat en process för hur hon arbetar platsspecifikt. I centrum brukar platsen stå, och olika platser tenderar att locka fram olika kreativa uttryck och idéer. För att ta in alla platsens intryck, känslor och personer börjar hon i regel med att känna in allt platsen utstrålar:

 För att göra ett platsspecifikt verk i residens behöver man gå in i residenset utan någon förutbestämd idé. Man måste tillåta sig själv att bli ett med platsen, och därifrån låta verket växa fram. Det var det första jag gjorde när jag kom hit, att samla in alla intryck jag fick. Det kunde vara bland annat ljud, det man såg i huset och människorna som rörde sig här. Jag tog in allt sånt, och utifrån det hittade jag sånt jag ville tillföra platsen.” 

Vi är väldigt glada att numera kunna visa Jennys audiovisuella verk Transit i Baren hos oss. Välkomna, och glöm inte att snöra på er dansskorna!

bottom of page