KOLLEKTIVET LIVET

Enligt Wikipedia är Kollektivet Livet en konstnärsgrupp och kulturbyrå som främst jobbar med storskalig installation, design och kulturfrämjande verksamhet i det offentliga rummet och har varit en tongivande aktör för att öppna upp offentliga väggar för muralmålningar och grafitti. Mer kan du läsa om Kollektivet Livet på kollektivetlivet.se.