top of page

Transit

Jenny Forsgren

Audiovisuell installation med musik producerad av Simon Magnusson

Gjord under STAIR 23

Baren

https://instagram.com/coraljenny/

Mer om Jenny och hennes projekt under STAIR läser du HÄR

Skärmavbild 2023-05-17 kl. 17.49.07.png

Med terminalen som utgångspunkt undersöker Jenny Forsgren vad det innebär att vara in-transit. Stadsgårdsterminalen, en tidigare vänthall, innefattar både längtan och förväntan om ett skeende. Idag fungerar platsen som en arena för kulturmöten – ett slags aktiverande av mellanrummet. En produktiv position av oändlig tillblivelse.

Genom en homogen struktur, både bärande och tvingande, undersöker Jenny i sitt verk mellanrummet i form av repetitioner. Inspirerad av Gilles Deleuze filosofiska begreppsvärld, skall repetitionerna förstås som oändlig skillnad. Detta intressanta spänningsförhållande utgör kärnan i verket och prövas genom dans tillsammans med fasta strukturer men i rörelse.

Genom den audiovisuella praktiken ser Jenny klubben som en intressant arena för konst där klubben i sig, likt en vänthall, utlovar skeenden burna av människors längtan.

jennys.png
bottom of page