top of page

Upside Down

Fanny Senocq
Posters
Utställd 2023 - pågående
Baren
https://instagram.com/thesinksurrealist/

I Baren hos oss på Stadsgårdsterminalen vänder Fanny Senoucq på sirapen utan att den rinner ut. Verken i hennes serie Upside down består av motiv som är både upp&ner och ner&upp. Inspiration till motiven har hämtats från hennes egna och andras erfarenheter, erfarenheter som används för att både skaka om och vända på statiska föreställningar om makt, hierarki och mytbildning.

De erfarenheter, idéer och perspektiv som gett upphov till och genomsyrar verkens utformning är som så mycket annat här i livet inte något som uppkom över en natt.

”Under åtta års tid växte bildserien. Det blev för mig ett sätt att bearbeta händelser i livet, framförallt i arbetslivet, där egna och andras erfarenheter blev min motivbank. Hur tystnadskultur och kriser inverkar på människors mentala och fysiska mående. Att arbeta i stora kreativa projekt kan vara fantastiskt eller vedervärdigt beroende på gruppens konstellation och ledarskap. I mina bilder filtrerar jag verkligheten genom mitt undermedvetna och kryddar med externa referenser.

Motiven är inte direkt föreställande, det gömmer sig olika former och figurer däri.

Jag kallar det diskbänks-surrealism.”

 

Fanny har utöver sin bildkonst även bidragit till Stadsgårdsterminalen genom sitt engagemang i Kroppens hus, en plats för konst, medicin och de stora frågorna i livet och döden. Kroppens hus är också skådeplats för verket Metropol, ett vandringsdrama där Fanny står för scenografin.

bottom of page